Conservatori Municipal de Música de Manresa · C\ Ignasi Balcells, 12-14 · 08240 Manresa                             telèfon 938720088 · fax 938726629 | contactar Contactar
Capçalera Conservatori Municipal de Manresa
ESPAIS
L'edifici del Conservatori Municipal de Música de Manresa està configurat amb els següents espais:

Planta Baixa

Entrada Vestibul Entrada Vestíbul Vestibul Fofer Vestíbul i Foyer Foyer Foyer Grades i Foyer Grades i Foyer Grades i Foyer Biblioteca

Entresol

Aula d'Informàtica Aula d'Informàtica Aula Percussió Aula Percussió Aula Professors Aula Professors Aula Professors Aula Professors

Planta 1a

Tres aules col·lectives; Tres aules d'instrument i l'Aula Polivalent.

Planta 2a

Dues aules col·lectives; Vuit aules d'instrument i una Aula de música de cambra.

Planta 3a

Dues aules col·lectives i Vuit aules d'instrument.

Planta 4a

Quatre cabines d'estudi; Dos camerinos; Auditori Miquel Blanch.

Aula Col·lectiva Aula d'Instruments Aula d'Instruments Aula de Música Cambra Cabina d'Estudi

L'auditori Miquel Blanch

L'auditori Miquel Blanch del Conservatori Municipal de Música de Manresa és un equipament municipal obert a entitats, grups i programadors musicals que es gestiona des del mateix Conservatori. Està situat a la planta superior de l'edifici de l'antiga fàbrica Balcells, té una cabuda de 180 persones i una capacitat escènica de 80 m2. Els ascensors i l'escala hi permeten un accés directe sense haver d'entrar a la resta d'instal.lacions del centre.

Per a l'ús de l'auditori cal tenir en compte les condicions d'utilització següents:

1. Està destinat a acollir actes musicals, tant actuacions de les agrupacions musicals del propi Conservatori com concerts de petits grups, solistes, conjunts orquestrals o conjunts corals externs. No està previst utilitzar-lo per a assaigs.

2. Cal sol.licitar-ne l'autorització per escrit, amb una antelació mínima de 15 dies abans de la realització del concert, per mitjà d'instància o model específic que es pot demanar a la secretaria del Conservatori o que es pot trobar a la pàgina Web de l'Ajuntament. Prèviament és aconsellable tenir un primer contacte amb l'equip directiu del centre per assegurar-ne la disponibilitat. La resolució es pot rebre per correu certificat o bé recollir-la personalment a l'Ajuntament.

3. L'Ajuntament ofereix el servei d'una persona responsable de l'equipament mentre es realitzi l'activitat, que s'encarregarà d'obrir i tancar l'edifici. Així mateix, assegura que les condicions de la sala siguin les adequades. Per aquest motiu, s'haurà d'abonar prèviament la taxa fixada a les ordenances fiscals municipals, d'acord amb les tarifes que corresponguin en cada cas.

4. Preferentment, els horaris en què es pot utilitzar l'Auditori són els de funcionament del centre, és a dir, de dilluns a divendres, de 9 a 22 h. També es podrà utilitzar en altres franges o en horaris de cap de setmana, sempre que les disponibilitats de personal ho permetin.

5. L'Auditori compta amb una cabina d'enregistrament, que es podrà utilitzar també en les mateixes condicions per a gravacions.

6. Els possibles desperfectes que es derivin de l'ús de l'Auditori han d'anar a càrrec dels responsables de l'acte que en aquell moment hi tingui lloc.

Auditori Miquel Blanch Auditori Miquel Blanch
Conservatori Municipal de Música de Manresa · C\ Ignasi Balcells, 12-14 · 08240 Manresa | Disseny web i programació: La Factoria d'Imatges Ajuntament de Manresa